Monthly Archives: February 2012

İki ispat

(İlki için William Dunham’ın bir kitabını kaynak gösteriyor Wikipedia, o da 2000 yıl önce Eski Yunan’da  biliniyordu bu demiş. İkincisi MathOverflow’dan; Mariano Suárez-Alvarez‘in kendi sorduğu bir soruya verdiği cevaplardan biri. Formülde dediği, ‘nin ikili kombinasyonlarının sayısı.)

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Kurtarılmış otonom seksek bölgesi

Fatih Pınar‘dan Derbent hakkında bir video (Merve’ye teşekkür):

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Başka zihinler

İki alıntı. [T]his common and unfortunate fact of the lack of an adequate presentation of basic ideas and motivations of almost any mathematical theory is, probably, due to the binary nature of mathematical perception: either you have no inkling of … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | 2 Comments