Monthly Archives: February 2012

Kar

Mülcem külahı gibi yağıyormuş. Az daha yağarsa güdük devenin kuyruğuna çıkacakmış.

Posted in Uncategorized | Leave a comment